Arbetsterapeut

Boka tid:      

Telefon: 0472-65 09 00

Vår arbetsterapeut arbetar i huvudsak med:

  • multimodal smärtrehabilitering
  • handträning och utprovning av prefabricerade handortoser
  • remiss för utprovning av hjälpmedel eller behandling av arbetsterapeut på lasarettet
  • ergonomiska råd samt arbetsplatsbesök
  • stöd i vardagsstruktur (vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller vid utmattningssyndrom)

Vid långtidssjukskrivning eller arbetslöshet finns arbetsterapeuten även som resurs för kontakt med Försäkringskassan och/eller Arbetsförmedlingen.

 

Välkommen!

Vislanda Vårdcentral drivs av: