Distriktssköterska

Distriktssköterskemottagning

 

Hos distriktssköterskan kan du bl.a. få hjälp med blodtryckskontroll, såromläggning, hudutslag och vaccinationer, injektioner.

Du kan också få information om livsstilsrelaterade frågor.

 

Tidbeställd mottagning

Tel 0472-65 09 00

Vislanda Vårdcentral drivs av: