Vaccinationer

 

Barnens vaccinationer, enligt det svenska vaccinationsprogrammet, sköts på Barnhälsovården upp till 6 års ålder.
Influensa- och pneumokock-vaccination utförs varje höst. Har du fyllt 65 år är vaccinationen gratis. 

Vid utlandsresa kan vi hjälpa dig med de flesta vaccinationer. Undantag är länder där vaccination krävs mot gula febern eller om du planerar att resa med boende under primitiva förhållanden. I dessa fall ber vi dig kontakta infektionskliniken på lasarettet. 

Länkar

Medical Link, Vaccinationsguiden vaccination.nu

Vaxiluskerna

Välkommen att ringa för information och ev. bokning  av vaccinationstid.

Vislanda Vårdcentral drivs av: